Juridisk

Personvern

JetKids AS behandler personopplysninger. Vi respekterer ditt privatliv og vil derfor bare bruke dine personlige data innenfor grensene fastsatt av loven. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvem vi er, hvordan og for hvilke formål vi behandler dine personopplysninger, hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter og all annen informasjon, som kan være relevant for deg.

Vi gjorde vårt beste for å skrive all informasjon klar og lesbar. Men hvis du har spørsmål om vår bruk av dine personopplysninger etter å ha lest denne personvernerklæringen, kan du selvfølgelig alltid kontakte oss. Videre i denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan du kan komme i kontakt med oss.

Vi anbefaler at du også leser våre egne Erklæring om informasjonskapsler. I denne erklæringen beskriver vi vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier.

Til slutt vil vi gjerne påpeke at våre tjenestebestemmelser utvikles over tid, og med dette også vår personvernerklæring. Vi anbefaler at du regelmessig sjekker om det har vært noen endringer i personvernerklæringen, slik at du nøyaktig vet hvor du står. I tilfelle betydelige endringer, vil vi informere deg via e-post og/eller varsle deg på vår hjemmeside.

Hvor befinner vi oss?

Vi holder til i Norge, på følgende adresse: Ullersmovegen 1, 2040 Kløfta.

Hvilke personopplysninger samler JetKids inn fra deg?

JetKids AS samler flere kategorier av personopplysninger:

 • Person-og kontaktinformasjon (for eksempel navn, forsendelses-og fakturaadresse, e-postadresse, telefonnummer)
 • Selskapsopplysninger (for eksempel postadresse, mva-nummer og organisasjons nummer)
 • Kontodetaljer (for eksempel brukernavn og passord)
 • Kjøpsdetaljer (for eksempel kjøpsdato og produkttype)
 • Markedsførings-og markeds undersøkelses preferanser (for eksempel om du har registrert deg eller signert for e-tilbud og/eller vår brukerundersøkelse)
 • Interaksjons detaljer, inkludert bilder (for eksempel kontakt med vår kundeservice, digital og/eller skriftlig korrespondanse, og for eksempel når du laster opp bilder for å støtte dine tjenesteforespørsler)

Når du kjøper et produkt, vil du også motta en forespørsel om å oppgi betalingsinformasjon. Disse personopplysningene vil bli samlet inn og behandlet direkte av en av våre tredjeparts betalingsleverandører. Disse tredjepartene er ansvarlige for å behandle betalingsopplysningene dine innenfor rammene fastsatt av loven. JetKids har ikke tilgang til dine betalingsdetaljer, og disse personopplysningene vil ikke bli innhentet og/eller behandlet av oss. Denne personvernerklæringen gjelder derfor ikke for den nevnte prosessaktiviteten. For mer informasjon om hvordan betalingsinformasjonen din blir samlet inn og behandlet, henviser vi til personvernerklæringen på nettsidene til partnerne våre, Stripe og PayPal.

Vi mottar kategoriene av personopplysninger som beskrevet ovenfor, direkte fra deg.

Personlige data direkte levert av og om deg

For eksempel:

 • Personopplysninger som du oppgir når du oppretter en konto og/eller registrerer et produkt og/eller annen informasjon som du opplyser eller oppgir ved bruk av nettstedet vårt
 • Personlige data som du oppgir når du kjøper et produkt
 • Personlige data som du oppgir som et resultat av din atferd på vår nettside
 • Personlige data som du oppgir når du fyller ut papirskjemaet under en hendelse
 • Personopplysninger du oppgir som en del av (blant annet) serviceforespørsler, korrespondanse, tilbakemeldinger, hjelp (Q&A), tvister forlik og slikt.

Personlige data om andre direkte gitt av deg

Det er mulig at du deler personopplysninger om andre personer med oss. For eksempel adresse eller kontaktinformasjon til andre når du gir oss alternative leveringsadresser i kassen. Vi gjør deg oppmerksom på at det er ditt eget ansvar å verifisere om disse personene godkjenner utlevering av sine personopplysninger til JetKids .

Personopplysninger vi mottar fra en tredjepart

Vi kan motta (blant annet) ytterligere personopplysninger, for eksempel ved hjelp av sosiale medieplattformer eller tjenester fra tredjeparter, så langt det er tillatt ved lov. Grensene fastsatt av loven kan for eksempel kreve din gitt samtykke på forhånd.

Når du kommuniserer eller samhandler med eller om oss via sosiale medier (for eksempel når du legger ut en melding, laster opp medier eller trykker på "like"-knappen), kan vi (eller tredjeparter som opptrer på våre vegne) innhente personopplysninger om deg (informasjon som finnes i den offentlige profil, for eksempel (bruker) navn, profilbilde, kjønn, aldersgruppe, land, f.eks. Vi lagrer ikke denne informasjonen. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre vår tilstedeværelse på disse plattformene og identifisere interessene og preferansene til våre (fremtidige) kunder.

For hvilke formål JetKids behandler personopplysningene dine?

JetKids samler inn og behandler dine personopplysninger for utførelsen av kjøpsavtalen(e) som er inngått med deg, administrasjon, service, kommunikasjon og (personlig eller ikke-personlig) markedsføring, etterforskning for svindel, kvalitets-og administrasjonsformål og for å oppfylle alle rettslige forpliktelser.

Her finner du mer detaljert informasjon om de ulike formålene som er beskrevet i det første laget.

Utførelse av en kontrakt. For å forberede, bevirke, utføre og (muligens) si opp kjøpsavtalen (e) som er avtalt mellom deg og JetKids .

Administrasjon. For ytelse og overvåking av forvaltningen av JetKids i vid forstand.

Tjeneste-, kommunikasjons-, markedsførings-og tilpasnings formål. For utførelsen av kundeservice, for å gi (mulig personlig) tilbud, og/eller å gi og dele informasjon om aktiviteter av JetKids .

Kvalitets-og administrasjonsformål. For å overvåke og forbedre kvaliteten på tjenestene, produktene, prosessene og systemene, for å informere ledelsen og for å utføre interne gjennomganger.

Lovgivning og regulering. For identifisering, for å motvirke bedrageri, for å utføre revisjoner, for å sikre trygghet i selskapet og for å overholde lover og forskrifter.

På hvilke juridiske grunnlag baserer JetKids behandlingen av dine personopplysninger?

Behandling av personopplysninger er bare lovlig når den er basert på et lovbestemt uttømmende grunnlag. JetKids er avhengig av tre av de juridiske grunner. Våre behandlingsaktiviteter finner sted til fordel for å utføre en kontrakt, og/eller en legitim interesse av JetKids eller gitt samtykke.

Utførelse av en kontrakt. Vi bruker personopplysningene dine til å utføre de nødvendige trinnene før du går inn i en kontrakt og utfører kontrakten vi inngikk sammen med deg.

Berettiget interesse. Vi bruker personopplysningene dine også for JetKids legitime interesser. Under følgende overskrift kan du lese mer om de legitime interessene til JetKids .

Gitt samtykke. Med ditt samtykke har vi lov til å bruke dine personopplysninger for visse markedsføringsformål og/eller for å støtte oss i vår markedsundersøkelse. Du kan alltids trekke tilbake samtykket ditt.

Hvilken legitim interesse av JetKids gjør behandlingen av dine personlige data lovlig?

For JetKids er behandlingen av dine personopplysninger nødvendig for å skape og opprettholde et varig forhold til sine kunder, for å overvåke og forbedre våre produkter, tjenester og prosesser og for å beskytte sine bedrifts interesser. For eksempel for å informere våre kunder om nye produkter, tjenester og aktiviteter, for å be forbrukerne om å gi oss tilbakemelding på våre produkter, for å forebygge sikkerhetshendelser og misbruk av våre applikasjoner eller for å beskytte JetKids interesser i (mulig) søksmål.

Du kan alltid kontakte oss direkte ved å sende en e-post til: info@jet-kids.com

Til hvem kan JetKids oppgi dine personlige opplysninger til?

JetKids kan gi dine personopplysninger til tredjeparter i samsvar med denne personvernerklæringen og i den utstrekning loven tillater det. Uten ditt uttrykkelige samtykke gir ikke JetKids dine personopplysninger til tredjeparter for egne markedsføringsformål.

Dine personopplysninger kan mottas av følgende mottaker innenfor opplyste kategorier:

Konsernselskaper: vi kan dele personopplysninger med våre gruppe selskaper med det formål å tilby i fellesskap innhold og produkter og/eller tjenester (for eksempel registrering og kundestøtte), utvikling av nye produkter, nettsteder, applikasjoner, tjenester, verktøy og kommunikasjon, og for å forebygge, spore og undersøke mulige ulovlige aktiviteter, overtredelser av våre retningslinjer, svindel og/eller brudd på våre datasikkerhet.

Myndigheter: for eksempel tilsynsmyndigheter, skatt og Tolladministrasjon, politi og andre lovbestemte organer.

Vi kan oppgi dine personopplysninger:

 • For å overholde en lovbestemt forpliktelse eller rettskjennelse; Eller
 • Hvis dette er nødvendig for å forebygge, spore eller tiltale kriminelle handlinger; Eller
 • Hvis dette er nødvendig for å håndheve våre retningslinjer, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Samarbeidspartnere: for å tilby våre tjenester bruker vi tredjeparter. For eksempel, et transportselskap som er forespurt av JetKids å levere produktet du har kjøpt, eller en elektronisk betalingsformidler som er forespurt av JetKids å håndtere elektroniske betalinger. I tillegg engasjerer vi også tredjeparter som analyseselskaper, reklamebyråer og sosiale medieplattformer for å analysere dataene om bruken av nettstedet ditt, for å utføre mulig tilpassing av nettstedet og kommunikasjonen, og visning av relevante tilbud og reklame.

Annet: Hver tredjepart som vi – med ditt samtykke – oppgir dine personopplysninger til (for eksempel innenfor rammen av et samarbeid), og/eller som JetKids nå eller i fremtiden utgjør en del av som et resultat av en restrukturering, fusjon eller oppkjøp.

I den utstrekning disse tredjepartene behandler dine data, gjør de det i kapasiteten til prosessoren for JetKids . JetKids har tatt de nødvendige tiltak for å sikre at dine data utelukkende brukes til de ovennevnte formål.

Hvordan beskytter vi dine data?

Vi har vedtatt både tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine data mot tap, tyveri og uautorisert tilgang. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak kontinuerlig i tilfelle av teknologiske fremskritt og utvikling. Vi anbefaler også at du nøye og riktig sikrer dine egne passord og elektroniske data enheter du bruker.

Blir personopplysningene dine overført utenfor EU?

Når det er nødvendig, blir personopplysningene dine overført og/eller behandlet utenfor den Europeiske Union. JetKids har tatt alle nødvendige tiltak for å sikre at overføringene bare finner sted innenfor rammene fastsatt ved lov.

Alle europeiske land er bundet til det samme settet med lovbestemte regler. Dette settet må sikre et konsistent beskyttelsesnivå ved behandling av personopplysninger i den europeiske union.

JetKids har lov til å (lovlig) overføre dine personopplysninger til land basert på en såkalt "tilstrekkelighet avgjørelse". En beslutning om tilstrekkelighet er en avgjørelse fra Europakommisjonen som avgjør at det aktuelle landet sikrer et tilstrekkelig nivå av beskyttelse med hensyn til personopplysninger.

(Lovlig) overføring av personopplysninger til andre land vil kun bli gjort etter egnede sikkerhetstiltak levert av JetKids er på plass.

Hvor lang tid lagrer JetKids personopplysningene dine?

Dine personopplysninger vil bli fjernet og/eller gjort anonyme når personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for de formålene som disse personopplysningene blir behandlet for. I tillegg til det, kan vi forsikre deg om at JetKids vil ikke lagre dine personlige data lenger enn tillatt ved lov.

Hvordan kan du administrere personopplysningene dine?

Du har rett til å innhente bekreftelse på hvorvidt personopplysninger om deg selv blir behandlet av JetKids og, hvis så, å be om tilgang til en oversikt over personopplysninger, og rettelse og/eller sletting av den. I tillegg til dette har du også rett til begrensning av behandling vedrørende dine personopplysninger, retten til å motsette deg behandling, samt retten til data portabilitet. Nedenfor kan du lese hvor og hvordan du kan påkalle alle disse rettighetene.

I tilfelle du vil ha tilgang til en oversikt over alle prosessaktiviteter og/eller du ønsker å rette eller slette (så langt som tillatte) personopplysninger, og du ikke er i stand til å gjøre det selv, kan du kontakte oss her: info@jet-kids.com

Vær oppmerksom på at JetKids kan be om ytterligere informasjon for å verifisere identiteten din.

Kan du trekke tilbake gitt samtykke?

Hvis du ga ditt samtykke til en spesifikk prosessaktivitet vedrørende dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Husk at uttak ikke har tilbakevirkende effekt og tilbaketrekking av samtykket ditt er bare mulig i tilfelle du først har gitt ditt samtykke.

Du kan kontakte oss for å manifestere din tilbaketrekking av samtykke ved å kontakte oss via e-post: info@jet-kids.com

Kan du sende en klage?

Du kan sende inn en klage til Datatilsynet når du har en klage på bruken av personopplysningene dine ved JetKids . Hvis du for eksempel mener at JetKids ikke bruker dine personopplysninger nøye, eller fordi du har sendt oss en forespørsel om tilgang eller korrigering av dine personopplysninger og du ikke er fornøyd med vårt svar.

Du kan sende inn klagen til Datatilsynet gjennom dette nettstedet www.datatilsynet.no

Bruker JetKids profilering teknikker?

Vi vil gjerne nærme oss deg på en personlig og relevant måte. For å gjøre dette mulig, pakker vi sammen og analyserer personopplysninger slik at vi kan finne de mest relevante målgruppene og segmentene, innholdet, annonsene, informasjonen, øyeblikkene og kanalene og begrense kontakt forespørslene.

For våre profileringsformål kan følgende personopplysninger, i vekslende kombinasjoner, kombineres, analyseres eller segmentert:

 • Demografiske detaljer: Dette gjelder ikke personopplysninger, men for eksempel data fra distriktsnivå. Når demografiske data blir samlet til en enkelt person, kan dataene bli personopplysninger.
 • Transaksjonsdetaljer: personlige data som er et resultat av en transaksjon mellom JetKids og deg.
 • Interaksjons detaljer: personopplysninger som følge av korrespondanse mellom JetKids og deg. For eksempel produktene du har bestilt eller registrert, tjenesten forespørsler du har opprettet, hva slags nettleser du bruker, hva slags enhet du har og andre identifikatorer på informasjonskapsler. Offline interaksjoner er også inkludert.
 • Atferds detaljer: personopplysninger om din adferd som JetKids prossesserer, som dine preferanser, meninger, ønsker og behov. Vi kan samle disse dataene, for eksempel ved å overvåke surfing atferd på vår nettside eller din link med en sosial media-konto. Bare med ditt samtykke innhenter og behandler vi informasjon ved hjelp av sporingskapsler.

I tilfelle du ikke ønsker å motta personlig tilpasset markedsføring, kan du kontakte oss for å manifestere dette ved å sende en e-post til: info@jet-kids.com

JetKids erklæring om informasjonskapsler

Gjennom denne erklæringen vedrørende informasjonskaspler, informerer JetKids AS deg om hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på dette domenet.

JetKids AS er ansvarlig for bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker på nettstedet. For å komme i kontakt med JetKids AS om vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker på nettsiden, henvises det til kontaktinformasjonen nedenfor.

Hva er informasjonskapsler og lignende teknikker?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder små mengder informasjon som lastes ned til (eller leses av) enheten din når du besøker et nettsted, for eksempel nettleseren på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen. Denne lille tekstfilen gjør at data (noen ganger til og med personlige data) kan lagres og/eller konsulteres. Denne (personlige) data tillater deg å bli identifisert når du besøker nettstedet på et senere tidspunkt.

JavaScript og web beacons er eksempler på lignende teknikker som, i kombinasjon med informasjonskapsler, gjør at et system for å samle inn informasjon (JavaScript), lagrer denne informasjonen i små og enkle tekst-filer (cookies), og deretter overføre dem (Web og beacons). Alle disse teknikkene er kollektivt referert til som "cookies og lignende teknikker" (neste: cookies).

Hva gjør JetKids AS med cookies/informasjonskapsler?

JetKids AS bruker informasjonskapsler og lignende teknikker for å behandle personopplysninger for ulike formål, som angitt nedenfor. Når du gir samtykke, brukes informasjonskapsler og lignende teknikker til blant annet å vise deg annonser og annen relevant kommunikasjon om emner av interesse for deg, for å gjennomføre kampanje analyser og for å nærme seg målgruppene. JetKids AS implementerer også informasjonskapsler for teknisk essensielle, funksjonelle og rent analytiske formål. Ditt samtykke er ikke nødvendig for bruk av disse informasjonskapslene fordi de har liten eller ingen effekt på personvernet ditt.

Til hvilket formål bruker JetKids AS cookies/informasjonskapsler?

Vår nettside bruker cookies/informasjonskapsler til følgende formål:

 • Funksjonelle informasjonskapsler: en rekke av disse informasjonskapslene er avgjørende for å sikre riktig teknisk funksjon på nettstedet. Andre funksjonelle informasjonskapsler gir funksjonalitet på nettstedet, slik som muligheten til å lagre foretrukne innstillinger eller innhold i handlekurven og for å gjøre det lettere å logge inn på brukerkontoen til nettstedet vårt.
 • Analytiske informasjonskapsler: JetKids AS bruker verktøy for å analysere hvordan besøkende bruker nettstedet vårt, slik at vi kan forbedre brukervennligheten på nettsiden. I tillegg bruker vi disse informasjonskapslene til å lage statistikk over brukeratferden på nettstedet vårt, for eksempel om antall besøkende på bestemte sider, om en besøkende på nettstedet har vært på nettstedet vårt før eller for å analysere innloggede brukere og identifisere bruk av flere enheter.
 • Reklame-eller sporingskapsler: JetKids AS bruker ulike (tredjeparts) informasjonskapsler for kampanjeformål. Personopplysningene som samles inn, analyseres og brukes til utvikling av kampanjer og målgrupper, som gjør det mulig med den mest relevante informasjonen og den personlige kommunikasjonen i annonseringen vår. Disse informasjonskapslene og lignende teknologier er plassert av tredjeparter. Din leser opptreden kan muligens ble oppfulgt av flere nettsider levert av tredjeparter. JetKids AS mottar ikke informasjon fra informasjonskapsler fra en tredjepart angående ditt besøk på andre nettsteder utover JetKids nettsider. Partene som kontrollerer disse sporings kapslene, er autorisert til å overføre disse dataene på en sikker måte til tredjeparter. De (personlige) dataene sporings kapslene samler inn og bruker, krever en passende personvernerklæring fra tredjeparts kontrolleren. JetKids AS har ingen innflytelse på disse informasjonskapslene, deres bruk og er ikke ansvarlig i denne forbindelse.

Hvilke (personlige) data innhenter JetKids gjennom informasjonskapsler?

JetKids innhenter følgende data for følgende typer informasjonskapsler:

Funksjonelle informasjonskapsler

 • Produktene du legger til i handlekurven mens du handler på nettet, blir husket og lagret.
 • Informasjonen du fyller ut på de ulike sidene i kassa eller bestilling vil bli husket, som
 • om du er logget inn, slik at du ikke trenger å fylle ut alle dine detaljer igjen og igjen;
 • Dine preferanser, for eksempel språk eller sted;
 • Nettleserinnstillingene dine lagres slik at du kan se våre nettsider optimalt på skjermen.
 • Du har muligheten til å lagre dine innloggingsdata slik at du ikke trenger å skrive det inn igjen hver gang.

Analytiske informasjonskapsler

 • IP-adressen (anonymisert av våre tredjeparts verktøy leverandører);
 • Tekniske funksjoner som nettleseren du bruker (for eksempel Chrome, Internet Explorer eller Firefox) og oppløsningen på dataskjermen;
 • Fra hvilken side klikket du deg inn på vår nettside;
 • Når og hvor lenge du har besøkt nettstedet vårt og hvilke sider og funksjonaliteter du har brukt under besøket ditt;
 • Trinnene du har tatt i eller mot bestillingsprosessen og dine transaksjoner;
 • Din bruk av nettstedet over annen enhet og unike identifikatorer, for eksempel den unike besøkende ID som er tildelt enheten din når du besøker våre nettsteder, transaksjons-ID og hash kunde-ID.

Reklame-informasjonskapsler

 • Vi kan spore hvilke annonser du allerede har sett, og om det ble klikket på en annonse.
 • Vi kan spore om du har lagt inn en bestilling, inkludert detaljer som ordre omsetning, etter at du har sett eller klikket på en annonse.
 • Vi kan kombinere våre analytiske data med våre annonseringsaktiviteter, for eksempel for å bygge opp segmenter på grunnlag av disse dataene;
 • Vi kan bruke tredjepartstjenester til å levere mer relevante annonser til deg, basert på din bruk og samhandling med disse tredjepartene (for eksempel annonser basert på din bruk av sosiale medier).

Hvordan kan du blokkere informasjonskapsler?

Ved å endre innstillingene i nettleseren din, kan du stille inn nettleserens preferanser for ikke å godta noen informasjonskapsler (fra JetKids nettside). Hvis nettleseren din ikke godtar informasjonskapsler fra nettstedet vårt, kan tilgang til visse funksjoner på nettstedet nektes og/eller bruk av alle nettsidens funksjonaliteter som helhet begrenses. Hvis du velger å blokkere bestemte informasjonskapsler, kan du se instruksjonene ovenfor.

For mer informasjon om tredjeparts informasjonskapsler og dine muligheter for å velge de bort, se www.youronlinechoices.eu eller www.aboutads.info/choices

Endringer i informasjonskapsel-erklæringen

JetKids forbeholder seg retten til å endre informasjonskapsel-erklæringen. I tilfelle vesentlige endringer er gjennomført, kan JetKids velge å informere deg om endringene og gi deg muligheten til å endre innstillingene for informasjonskapsler. Vi anbefaler at du rådfører deg med informasjonskapsel-erklæringen regelmessig, slik at du kan holde deg oppdatert på eventuelle eventuelle og relevante endringer.

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser ("vilkår", "vilkår og betingelser") regulerer saker knyttet til ordrer gjort fra JetKids AS og nettbutikker fra www.jet-kids.com nettsiden ("tjenesten") som drives av JetKids AS ("oss", "vi", eller "vår").

Vennligst les disse vilkår og betingelser nøye før du bruker tjenesten.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å gå inn på eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene så kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Kjøp

Hvis du ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom tjenesten ("Kjøp"), kan du bli bedt om å oppgi visse opplysninger som er relevante for ditt kjøp, inkludert, og uten begrensning, kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen for kredittkortet ditt, faktureringsadressen og forsendelsesinformasjonen.

Du erklærer og garanterer at: (i) du har juridisk rett til å bruke kredittkort (er) eller annen betalingsmetode (r) i forbindelse med kjøp; og at (II) informasjonen du oppgir til oss er sann, korrekt og fullstendig.

Ved å sende inn slik informasjon, gir du oss rett til å gi informasjon til tredjeparter for å tilrettelegge for fullføring av kjøp.

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller kansellere bestillingen din når som helst av visse årsaker, inkludert, men ikke begrenset til: produkt-eller tjeneste tilgjengelighet, feil i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, feil i bestillingen din eller andre årsaker.

Vi forbeholder oss retten til å avslå eller kansellere bestillingen din hvis svindel eller en uautorisert eller ulovlig transaksjon mistenkes.

Tilgjengelighet, feil og unøyaktigheter

Vi oppdaterer hele tiden våre tilbud av produkter og tjenester på tjenesten. Produktene eller tjenestene som er tilgjengelige på tjenesten vår, kan være feilpriset, beskrevet unøyaktig eller utilgjengelig, og vi kan oppleve forsinkelser i oppdatering av informasjon på tjenesten og i vår annonsering på andre nettsteder.

Vi kan ikke og garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, inkludert priser, produktbilder, spesifikasjoner, tilgjengelighet og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og til å korrigere feil, unøyaktigheter eller utelatelser når som helst, og uten forvarsel.

Konkurranser, lotterier og kampanjer

Eventuelle konkurranser, lotterier eller andre kampanjer (samlet kalt "kampanjer") som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten, kan være underlagt regler som er atskilt fra disse vilkårene. Hvis du deltar i noen kampanjer, kan du lese de gjeldende reglene i tillegg til våre retningslinjer for personvern. Hvis reglene for en kampanje er i konflikt med disse vilkårene, vil kampanjens regler gjelde.

Immaterielle eiendeler

Tjenesten og dets opprinnelige innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til JetKids AS og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover i både Norge og andre land. Våre varemerker og kjennetegn kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste uten skriftlig forhåndssamtykke fra JetKids AS.

Riktig bruk av produkter

Alle brukerinstruksjoner, håndbøker, veiledninger og sikkerhetsretningslinjer funnet på vår hjemmeside og de vedlagte til våre produkter må leses og forstås før du bruker eller videreselge produkter som er kjøpt fra oss. Vi tar ikke ansvar for uriktig bruk, og vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar knyttet til misbruk av produktene, uriktig produktvalg, produktanbefaling eller feilbruk av produktene.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av JetKids AS.

JetKids AS har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, retningslinjene for personvern eller praksisen til tredjeparters nettsteder eller tjenester. Videre erkjenner og godtar du at JetKids AS ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som forårsakes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsider eller tjenester.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkårene og retningslinjene for personvern for tredjeparters nettsteder eller tjenester du besøker.

Begrensning av ansvar

Ikke i noen tilfeller skal JetKids AS, eller dets direktører, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper, være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller strafferettslige skader, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste, data, bruk, goodwill, eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenesten; (II) enhver opptreden eller innhold fra en tredjepart på tjenesten; (III) noe innhold innhentet fra tjenesten; og (IV) uautorisert tilgang, bruk eller endring av dine sendinger eller innhold, enten basert på garanti, kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet) eller noen annen juridisk teori, hvorvidt vi har blitt informert om muligheten for slik skade, og selv om et middel fremlagt her, er funnet å ha mislyktes i sitt grunnleggende formål.

Produktgaranti

Vi tilbyr en 2 års begrenset garanti på våre produkter, fra kjøpsdato. For å kunne kreve noe under garantien, må du sende en e-post til info@jet-kids.com , og gi oss et kjøpsbevis. Vi vil reparere eller erstatte produktet hvis det er feil på grunn av defekter i materiale eller utførelse. 

Vi kan iverksette rimelige tiltak for å bekrefte det defekte produktet. Dette kan omfatte å kreve bilder av feil eller sende produktet tilbake til oss. Du vil være ansvarlig for å sende produktet tilbake til oss, og dekke de relaterte kostnadene for dette.

Vi kan ikke bli pålagt å reparere eller erstatte produktet ditt (eller gi deg reservedeler for å reparere det) hvis:

 • Det er skadet på grunn av slitasje (inkludert riper og flekker) der dette ikke er et resultat av defekter i materialer eller produksjon;
 • Det har blitt skadet ved et uhell (for eksempel ved transport av uvanlige gjenstander);
 • du har brukt eller lagret det urettmessig;
 • Det har blitt endret eller forbedret;
 • stropper eller andre flyttbare deler går tapt eller skades der dette ikke er et resultat av defekter i materialer eller utførelse; Eller
 • Vi har grunn til å tro at kravet ditt er uærlig eller bedragersk.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader på eller tap av innholdet i produktet, og er heller ikke ansvarlig for tap av bruk, tap av tid eller andre tilfeldige utgifter. Garantien dekker ikke arbeidskostnader eller skader som kan tilskrives arbeid utført av noen andre. Garantien dekker ikke skader forårsaket av misbruk (slik som transport av uvanlige gjenstander), forsømmelse, ulykker, slitasje, eksponering for ekstreme temperaturer, løsemidler, syrer, vann, normal slitasje eller transportskade (f.eks. av flyselskaper). Garantien gitt er begrenset til verdien av produktet.

Forretnings kunder

Retur-og Refusjonsretningslinjene gjelder ikke for forretnings & grossist kunder/-bestillinger. Alle salg er endelige. 

Alle forretninger/grossister må skaffe og opprettholde god teknisk og praktisk kunnskap om våre produkter.

Vi vil bare akseptere engros bestillinger fra bedrift/engros kunder med en gyldig avtale. Som en bedrift/engros kunde, har du bare lov til å selge våre produkter på ditt eget nettsted, og gjennom din egen fysiske butikk. Selge på Amazon og eBay er ikke tillatt, med mindre det er skriftlig godkjent.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten er på egen risiko. Tjenesten tilbys på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis. Bortsett fra når nøye angitt, tjenesten er gitt uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller løpet av ytelsen.

JetKids AS datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere garanterer ikke at a) tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted; eller b) resultatene av å bruke tjenesten vil oppfylle dine krav.

Gjeldende lov

Denne avtalen og tolkningen av vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge, og underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge. Enhver tvist eller forskjell som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, skal avgjøres av norsk domstol, med Oslo tingrett som første instans.